jospa-olen-ok Ajanvaraus/hinnasto

Hylkäämisen Tunnelukko Verkkokurssi.

Toimin Oulun alueella.

Myös puhelimen ja Skypen välityksellä.

Tunnelukkoterapia (skeematerapia) ja myötätuntosuuntainen terapia auttavat tiedostamaan ja hyväksymään

Skeematerapia on kognitiivisen terapian yksi haara, jossa tavoitteena on oppia tunnistamaan tunnelukkojen aktivoituminen ja pystyä siten tietoisesti valitsemaan, kuinka haluaa tilanteeseen reagoida.

Myötätuntosuuntaisuus ja nimenomaan itsemyötätunto on suurimpia muutoksia viimeaikojen terapia suuntauksissa ja tutkimukset vahvistavat, että itsemyötätunnon oppiminen on tärkeimpiä ja pysyvimpiä muutoksia mikä ylläpitää ja vahvistaa hyvinvointiamme.

Skeemat eli tunnelukot syntyvät perusnäkemyksen mukaan varhaislapsuudessa, kun lapsen emotionaalisiin tarpeisiin ei vastata. Aikuisuudessa skeemavetoinen käyttäytyminen saattaa hallita arkea ja omaa olemista suhteessa toisiin ihmisiin. Tällöin tunnelukot vaikuttavat elämässämme monilla eri tavoilla, aiheuttaen rajoitteita arkeemme, esimerkiksi ulkopuolisuuden kokemuksena, kielteisyytenä tai häpeänä.

Tunnelukkojen tunnistamisen ohella itsemyötätunnon opetteleminen on tärkein toimintaperiaatteeni.

 

Asiakkaan kommentti terapiastani: ” Olen käynyt vuosia psykoterapiassa ja koskaan aiemmin ei ole tullut esille, että itseä kohtaan voi alkaa opettelemaan myötätuntoa. Tämä on ollut minulle valtava oivallus ja tuntuu, että päivä päivältä olo helpottaa kun teen antamiasi harjoitteita.”

 

Mitä useampi tunnelukko sinulla on, sitä selvemmin elät todennäköisesti skeemavetoista elämää, etkä ole itse elämäsi ohjaimissa.

Amerikkalainen tohtori Jeffrey E. Young on kehittänyt kognitiivisen terapian ympärille skeematerapian, jossa tutkitaan tunnelukkoja.
Voit ladata alla olevasta linkistä itsellesi lomakkeen, jonka avulla pääset käsitykseen onko sinulla voimakkaita tunnelukkoja. Linkistä saat myös lomakkeen, johon olen nimennyt  tunnelukko (skeema) osiot. 

Varatessasi ensimmäiselle käynnille aikaa voit tuoda jo valmiiksi täyttämäsi skeemalomakkeen mukanasi.

Klikkaa tästä Skeemalomake Jeffrey E. Young

Merkittäviin elämää haittaaviin skeemoihin viittaa jos arvioit väittämiä itseesi sopiviksi numeroilla 4-6. Skeemoja voi olla useita tai vain yksi tai muutama.

Yhteistyö asiakkaan kanssa aloitetaan skeemakartoituksella.

 

retrain-brain

Tunnelukkokartoituksella pääsemme nopeasti kiinni peruskäyttäytymismalleihin, jolloin ydinongelmat paljastuvat suoraviivaisemmin ja niiden parissa päästään työskentelemään alusta alkaen. Näin voin auttaa sinua auttamaan itseäsi kaikkein parhaiten.

Tavoitteenani on tarjota juuri sellaista ohjausta kuin sinä tarvitset. Uskon, että terapeutin tehtävä on tehdä itsensä mahdollisimman nopeasti tarpeettomaksi eli taata asiakkaalleen tätä parhaiten tukevat ja auttavat työkalut. Lue eteenpäin lisää tarjoamistani terapiamuodoista.

 

Skeematerapiassa pyritään tavoittamaan ymmärrys siitä, että tunnelukkojen aktivoituessa syy ei ole toisen ihmisen, vaan syyt ovat syvemmällä itsessä. Hyväksymällä ja tunnistamalla haitallisia malleja opit huomaamaan tavat, joilla ne vaikuttavat elämääsi, ja voit aktiivisesti muuttaa toimintaasi. Ottamalla vastuun omista tunteistasi mahdollistat eheytymisen.

Yhteistyömme lähtee sinun tarpeistasi. Olen tunnelukkoterapeutti ja tarjoan skeematerapiaa kognitiivisella otteella. Toimintatapani on integratiivinen eli yhteistyössämme käytämme juuri niitä työkaluja, jotka palvelevat sinua parhaiten. Kaikessa toiminnassa johtava ajatus on myötätuntosuuntainen terapia työskentely.Tarpeesi ja haasteesi ovat yksilöllisiä, joten ohjauksesikin tulee olla yksilöllistä. Muutos on mahdollista vain jos olet valmis sitoutumaan työskentelyyn. 

Tänä päivänä ihmiset haluvat tuloksia ja enemmän panostat omaan työskentelyyn sitä nopeammin tuloksia ja muutosta alkaa tapahtumaan myös mielialassa. Tärkeintä on se mitä tapahtuu terapia tapaamisten välillä.

Voit alkaa työskennellä itsenäisesti itsesi hyväksy esimerkiksi näiden ladattavien kurssien avulla. Verkkokurssit

Kognitiivinen terapia avaa uusia näkökulmia

Kognitiivisessa terapiassa opettelet tunnistamaan haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja. Tavoitteena on löytää uusia näkökulmia itseen, elämään, muihin ihmisiin ja arjen asioihin. Usein kyseessä on lyhytterapia, jossa 1—20 tapaamiskerran aikana tavoitteena on ajatusmalleja ja käyttäytymistä tutkimalla löytää tehokkaasti vaihtoehtoisia ja elämää helpottavia toimintatapoja.

HOT-terapia eli hyväksymis- ja omistautumisterapia

teachers-913649_1280

HOT tulee sanoista hyväksy, omistaudu ja toimi. HOT-terapiassa opetellaan hyväksymistä ja se kulkee mukana kaikissa tarjoamissani terapiamuodoissa. Lähtökohtana ovat ihmisenä olemiseen luontaisesti liittyvät vaikeudet ja hankalat tunteet.

Pääpaino on kielellä, sanoilla ja ilmaisuilla, joita käytämme arjessamme. Näitä tutkimalla opit kuuntelemaan paremmin sisimpääsi ja tavoitat, millaista kuvaa itsestäsi ja elämästäsi luot ja ylläpidät puheellasi.

Mindfulness kulmakivenä

Mindfulness eli hyväksyvä läsnäolo on kulmakivenä kaikissa tarjoamissani terapiapalveluissa. Erityisesti se on osa skeematerapiaa, jossa aletaan opetella läsnäoloa tunnelukkojen tunnistamiseksi. Olemalla tietoinen siitä, mitä arjessasi tapahtuu, voit vaikuttaa elämääsi ja muokata tapoja, joilla reagoit asioihin.

 

 

Olen kiitollinen. kun jaat tätä postausta somessa, kiitos.Share on Facebook400Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone